Royal Haskoning DHV Stibbe Panoptys

Op weg naar HSE compliance

Royal HaskoningDHV Amersfoort
woensdag 14 september 2016

B innen de industrie zijn de onderwerpen milieu en veiligheid continu in beweging en krijgt HSE compliance steeds meer aandacht. Normen worden aangepast, milieuwetgeving, arbeidsregels en de handhaving daarvan worden strakker. De overheid treedt strenger op en bedrijven vragen hun leveranciers steeds vaker aantoonbaar compliant te zijn. Het gemeenschappelijke doel is een veiliger en milieuvriendelijker samenleving.

Het is voor iedereen die verantwoordelijk is voor HSE compliance – zoals HSE managers, bedrijfsjuristen, toezichthouders – belangrijk om te weten welke regels nu gelden, hoe compliance bereikt kan worden, hoe daarbij ongewenste gevolgen en onnodige kosten kunnen worden vermeden en hoe openheid en transparantie, leiderschap, cultuur en gedrag en ondersteunende managementsystemen van invloed kunnen zijn op HSE compliance.

Daarom organiseren Royal HaskoningDHV, Stibbe en Panoptys op woensdag 14 september aanstaande het congres Op weg naar HSE compliance. De deelnameprijs is tot en met 10 augustus 2016 €150,- incl. BTW (vanaf 11 augustus 2016 wordt dit €199,-) Onder leiding van dagvoorzitter Pieter van der Zwet belichten vooraanstaande sprekers HSE compliance vanuit verschillende invalshoeken:

  • Op weg naar HSE compliance 2016

Leiderschap, cultuur en gedrag

Het implementeren en uitdragen van compliance in de praktijk

Procedures en regels

Eenvoudig een weg vinden en werken volgens relevante procedures

Beleid/juridisch

Het belang van compliance met het oog op regelgeving, toezicht en handhaving

Toezicht

Hoe krijgt toezicht vorm, wat zijn speerpunten en wat wordt van bedrijven verwacht

Bedrijfsmatig

Uitdagingen, prioritering, benodigde expertise en managementsystemen

Technisch

Vormgeven aan compliance management, de mogelijkheden en keuzes

Het HSE compliance congres begint over

  • dagen

  • uur

  • minuten

  • seconden