Partners

Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk, internationaal advies-, ingenieurs- en projectmanagementbureau. Onze circa 7.000 professionals leveren diensten op het gebied van energie, gebouwen, industrie, infrastructuur, luchtvaart, maritiem, mijnbouw, stedelijk en landelijk gebied, transport en water in meer dan 130 landen. Vanuit onze businessline Industry & Buildings zijn we u graag van dienst bij compliance vraagstukken.

Doordat we decentraal zijn georganiseerd begrijpen we de lokale context en leveren we passende oplossingen. Onze kennis en expertise gebruiken we om u te helpen wegwijs te blijven in het woud aan wet- en regelgeving, zowel bij het inzicht krijgen en houden in relevante verplichtingen. Vervolgens helpen we u bij een structurele aanpak om aantoonbaar te voldoen aan de verplichtingen. Dat kunt u op verschillende manieren bereiken. Onze adviseurs compliance management stemmen de aanpak af op uw behoeften, bedrijfsvoering en bedrijfscultuur.

We staan voor Enhancing society together, ofwel - samen, met onze klanten en stakeholders, bijdragen aan een betere wereld. 'Samen' is belangrijk omdat naar onze overtuiging zinvolle oplossingen voor de toekomst alleen zo tot stand komen.

Royal Haskoning DHV
Stibbe

Stibbe

Stibbe is een full-service kantoor van advocaten en notarissen met een internationaal georiënteerde commerciële praktijk. Stibbe heeft wereldwijd meer dan 350 advocaten waarvan er 79 partner zijn. Stibbe legt zich toe op de complexe juridische vraagstukken.

De praktijkgroep Bestuursrecht is met 23 advocaten één van de grootste praktijkgroepen van Nederland; wij bieden tailor made oplossingen voor uiteenlopende en complexe projecten. De praktijkgroep heeft uitgebreide expertise op het gebied van het bestuursrecht en omgevingsrecht.

Wij adviseren, onderhandelen en procederen namens bedrijven en overheidsinstanties over zaken variërend van geluidsoverlast tot natuurbehoud. Ook zijn wij nauw betrokken bij complexe projecten in duurzame energie, zoals grootschalige windparken.

Voorts is Stibbe actief op alle aspecten van projectontwikkeling, vergunningsaanvragen, grootschalige infrastructuurovereenkomsten, monumentenbehoud en nadeelcompensatie.

De Europese dimensie van het omgevings- en milieurecht is steeds belangrijker. Via ons kantoor in Brussel en ons wereldwijde netwerk, zijn wij in staat om grensoverschrijdende oplossingen te creëren.

Panoptys

Panoptys is een softwarebureau dat als doel heeft bedrijven te ondersteunen en ontzorgen op het gebied Health Safety and Environment (HSE). Dat doet Panoptys door bedrijven online software te bieden voor het borgen van compliance. Met de software zet u relevante HSE wet- en regelgeving om in voor uw bedrijf concrete taken met een planning. U koppelt aan de taken wie daarvoor verantwoordelijk is. Hierdoor weten u medewerkers wat zij moeten doen, zonder dat zij zich verder in de wet- en regelgeving hoeven te verdiepen. Een dashboard dat u zelf naar wens kunt inrichten, toont u de status van uw taken en daardoor ontstaat direct meer grip op uw compliance.

Het systeem levert op basis van de voorschriften en verplichtingen een overzicht met takenlijsten en inzicht in het compliance niveau van de organisatie en de individuele medewerkers. Hierdoor vermindert de workload en ziet u in één oogopslag wie welke taken nog moet uitvoeren om compliant te blijven. Op deze manier voorkomt u onverwachte confrontaties en vragen over naleving van eisen tijdens inspecties en audits. De taken op basis van wet- en regelgeving zijn immers al belegd bij de betreffende verantwoordelijke. Zo helpen we met Panoptys rust en overzicht creëren.

Panoptys
CGE RiskManagement Solutions
Toxic