Onze sprekers

Pieter van der Zwet

Managing Director MWH Global/Nederland

Pieter is managing director van ingenieurs- en adviesbureau MWH in Noord Europa en opgeleid als communicatiewetenschapper. MWH biedt innovatieve dienstverlening gericht op Bodem, Asset Management en compliance. Hiervoor werkte hij 10 jaar bij de Nederlandse Politie en 15 jaar bij KPMG op het gebied van risicomanagement. Hij is gefascineerd door de vraag hoe mensen tot gewenst gedrag te stimuleren zijn en heeft op dit vakgebied vele trainingen ontworpen en begeleid. Daarnaast wordt hij veelvuldig ingezet als procesbegeleider en dagvoorzitter van bijeenkomsten over compliance, cultuur en gedrag. Van deze bijeenkomsten weet hij aangenaam interactieve belevenissen te maken, waarin ieders bijdrage wordt gestimuleerd en gerespecteerd en ervaringen en tips uit de praktijk centraal staan.

Pieter van der Zwet
Theo Olijve

Theo Olijve

Managing Director Odfjell

Theo Olijve studeerde chemische technologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen en heeft meer dan 30 jaar ervaring in de chemische industrie op verschillende functies. Theo heeft een buitengewone interesse in veilig werken en is gedreven om veiligheidsperfectie na te streven. Als leider vindt hij het belangrijk het voorbeeld te geven en te laten zien dat veilig werken zonder incidenten mogelijk is. Zijn huidige doel is om de Odfjell Terminal in Rotterdam tot de beste te maken in de sector door operationele integriteit, continue verbetering, transparantie en vertrouwen.

Anna Collignon

Advocaat Stibbe

Anna Collignon is advocaat en senior-medewerker bij Stibbe. Zij richt zich voornamelijk op het omgevingsrecht en de daarmee samenhangende complexe besluitvorming, en de toezicht- en handhavingsaspecten daarbij. Zij staat zowel private rechtspersonen als overheden bij door middel van het geven van advies (waaronder het contact onderhouden met de betrokken overheden en deskundigen voorafgaand aan de afgifte van vergunningen en/of mogelijke sanctiebesluiten) en het procederen bij de bestuurs- en civiele rechter. Anna heeft onder meer de postacademische specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht van de Grotius Academie gevolgd. Zij doceert en publiceert regelmatig, onder andere als lid van de jurisprudentieredactie van het tijdschrift Milieu en Recht, redacteur voor het tijdschrift Bouwrecht en als vaste docent milieurecht voor SSR (Studiecentrum Rechtspleging).

Anna Collignon
Martin de Bree

Martin de Bree

Rotterdam School of Management Erasmus University

Martin de Bree heeft een chemische en bedrijfskundige achtergrond en werkte meer dan 15 jaar in de afvalsector. Gefascineerd door de bijzondere interactie tussen bedrijven en overheden op het gebied van wet- en regelgeving promoveerde hij in 2006 met het proefschrift ‘Waste and Innovation’ aan de TU Delft. Sinds 2011 is hij verbonden aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University waar hij een groot onderzoek naar Modern Toezicht coördineert. Recent richtte hij met collega Prof. Muel Kaptein het Erasmus Institute of Business-Regulation Management (BRM) op. Tevens is hij actief als zelfstandig consultant vanuit zijn bedrijf Next Step Management.

Jeroen van Dommelen

Directeur CGE Risk Management Solutions

Jeroen van Dommelen heeft Electronic Engineering gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft. Hij is een van de oprichters van CGE Risk Management Solutions, 5 jaar geleden. In zijn functie als Sales Director organiseert hij wereldwijd master classes, alleen of met partners, voor bedrijven en adviseurs over de software en methodiek achter BowTieXP. Met zijn team van account managers zoekt hij altijd naar nieuwe mogelijkheden voor barrier based risk management. Projecten waar Jeroen bij betrokken is geweest zijn onder andere: Implementatie van BowTie’s bij het Ministerie van Defensie, Maersk Drilling, Shell en BP en trainingen voor All Nippon Airways en Petronas.

Jeroen van Dommelen
Reinoud Slot

Reinoud Slot

Partner bij Zhimble

Reinoud heeft de afgelopen 15 jaar nauw samengewerkt met tientallen managers in industriële bedrijven om hun organisaties te helpen transformeren. Hij is medeoprichter en partner van Zhimble, een consulting firma voor leiderschap en transformatie in manufacturing. Hij zit in de executive board van Gita Bellin & Associates, een organisatie die leiders en consultants wereldwijd traint in transformatie processen. Hij geeft de module Leiderschap aan de Master of SHE opleiding aan de TU Delft. Daarvoor studeerde Reinoud Natuurkunde in Delft, werkte hij enkele jaren bij Stork/NAM en begon hij met enkele partners een software bedrijf voor HSE oplossingen (iBanx HSE), inmiddels wereldwijd actief.

Dick Hortensius

NEN Milieu en Maatschappij

Dick Hortensius werkt als senior consultant managementsystemen bij het cluster Milieu en Maatschappij van NEN. De laatste jaren heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de nieuwe generatie ISO-managementsysteemnormen en was hij als expert onder meer betrokken bij de ontwikkeling van normen voor milieumanagement, risicomanagement en compliancemanagement. Zijn kennis over managementsysteemnormen past Dick graag toe in trainingen, presentaties, artikelen en praktijkgidsen. Op die manier slaat hij een brug tussen internationale normen en de toepassing daarvan in allerlei verschillende en vaak complexe situaties.

Dick Hortensius
Janneco Pothuis

Janneco Pothuis

SHEQ manager AEB Amsterdam

Janneco Pothuis is momenteel werkzaam als manager SHEQ bij AEB Amsterdam, een afvalverwerkend bedrijf gespecialiseerd in het terugwinnen van grondstoffen en energie uit afval. AEB hoorde tot 2 jaar geleden bij de gemeente Amsterdam en is nu een zelfstandige organisatie geworden. Janneco heeft milieuhgyiëne gestudeerd in Wageningen. Ze is haar loopbaan in 1992 gestart als arbeidshygiënist bij een arbodienst. Daarna is zij werkzaam geweest in HSE managementfuncties in industrial contracting, procesindustrie en de wereld van de elektriciteitsproductie. De combinatie van deze industriële achtergrond met haar werkervaring als projectleider bij de Arbeidsinspectie zorgt voor een brede blik op het management van arbeidsomstandigheden, milieuzaken, duurzaamheid en kwaliteit, waarbij compliance issues altijd en vanzelfsprekende rode draad vormen.

Jaap Cats

Afdelingshoofd Toezicht en Handhaving Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

"Level playing field" en "interdisciplinaire aanpak" zijn voor hem binnen het toezichthouden en handhaven twee belangrijke componenten. Als afgestudeerd Sociaal Geograaf is hij gevormd met het idee vraagstukken systematisch vanuit meerdere gezichtspunten te bekijken en vervolgens heeft hij tijdens een multidisciplinair opgezette postdoctorale masteropleiding Milieumanagement geleerd dat samen met andere disciplines te doen. Het zo veel mogelijk samen met andere partijen oppakken van vraagstukken is door hem binnen verschillende functies in de praktijk gebracht bij meerdere overheidsinstellingen, waaronder de afgelopen 15 jaar bij de Omgevingsdiensten DCMR en OZHZ. Landelijk is deze taak zeker nog niet klaar. Er ligt daarom nog mooie opgave voor ons allen te wachten!

Jaap Cats
Michiel Bareman

Michiel Bareman

HSE manager ERC Management Advies en Panoptys

Michiel Bareman is afgestudeerd als werktuigbouwkundige en ontwikkelde zich gedurende zijn carrière tot allround adviseur op het gebied van milieu-, risico- en compliance management. Hij werkte bij de overheid, een adviesbureau en in het bedrijfsleven. Vanaf 2000 verlegde Michiel zijn aandachtsveld van vergunningverlening en handhaving naar advisering van bedrijven over integrale managementsystemen in het kader van de BRZO en de BEVB. In 2012 begon hij voor zichzelf onder de naam ERC Management Advies. Daarnaast nam hij een jaar later samen met een ICT partner het initiatief om Panoptys verder te ontwikkelen tot een compleet softwaresysteem voor compliance management. Michiel is lid van de Nederlandse normcommissie voor de ISO 14001.

Gert-Jan Duitman

Compliance Officer en afdelingshoofd Compliance & Integriteit DNB

Gert-Jan Duitman is afdelingshoofd Compliance & Integriteit, verantwoordelijk voor het team Compliance & integriteit alsmede het team van boete- en dwangsomfunctionarissen bij DNB. In 2004 trad hij in dienst als toezichthouder op trust- en geldtransactiekantoren. Na de afronding van de postdoctorale opleiding Corporate Compliance aan de VU Amsterdam, vervulde hij van 2008-2012 de functie van compliance officer. In de periode 2011 tot 2012 was Gert-Jan tevens plaatsvervangend directiesecretaris van DNB. Gert-Jan heeft Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gestudeerd. In 2015 heeft hij de master Behavioral & Cultural Governance aan de Nyenrode Business Universiteit afgerond.

Gert-Jan Duitman
Johan van Middelaar

Johan van Middelaar

Senior consultant Safety Royal HaskoningDHV

Johan is Leading Professional Safety bij Royal HaskoningDHV. Johan is geregistreerd en gecertificeerd hogere veiligheidskundige (HVK). Hij heeft meer dan 20 jaar internationale ervaring op gebied van veiligheid als (senior) adviseur in diverse sectoren in de industrie, havens en maritieme sector, infrastructuur en overheid. Johan heeft zich gespecialiseerd in complexe en strategische veiligheidsvraagstukken, veiligheid in (voor)ontwerp, en vragen op het raakvlak van overheid en bedrijfsleven. Typische projecten zijn: procesondersteuning, risicoanalyse (besluitvorming), compliance, haalbaarheidsstudies en veiligheidsverbetertrajecten. Johan werkt regelmatig als extern onafhankelijk deskundige, zoals voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid (incidentonderzoek Chemie-Pack en Shell Moerdijk ) en voor de Verenigde Naties.

Jop Groeneweg

Verbonden aan Werkgroep Veiligheid en universitair docent Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Psychologie, Cognitieve Psychologie Universiteit Leiden

Jop Groeneweg studeerde in 1985 cum laude af in Experimentele Psychologie aan de Universiteit van Leiden. Het onderwerp van zijn proefschrift was: "Menselijke factoren en ongevallen op zee", later gepubliceerd in 'International Journal of Man-Machine Studies'. Zijn expertiseterrein verschoof richting petrochemische industrie toen, in een gezamenlijk contract met de Victoria University of Manchester, Shell International Petroleum Maatschappij voorstelde om onderzoek te doen hoe de menselijke factor in het proces van het veroorzaken van ongevallen kan worden uitgeschakeld. Dit promotie-project resulteerde in het rapport: "Tripod, een principiële basis voor preventie van ongevallen", een doctorstitel in 1992, en tal van publicaties. Deel van het project vormde uitgebreid onderzoek op diverse locaties, van offshore installaties in Nederlands en Engels gebied tot de moerassen van Gabon, de woestijn in Oman, de bergen in Canada en de jungle van Sarawak.

Inmiddels is de expertise van Jop Groeneweg ingezet op diverse terreinen, variërend van diverse industrieën en het bankwezen tot aan de gezondheidszorg. Het boek 'Controlling the Controllable – Managing business upsets' is van zijn hand en verkrijgbaar via info@advisafe.com. Jop Groeneweg is assistent-professor in de sectie Cognitieve Psychologie en de sectie Psycho metrics and Experimental Design en projectmanager ‘Menselijke factor bij ongevallen’ bij het ‘Centre for Safety Research' aan de Universiteit van Leiden. Als deeltijd docent bij o.a. de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en de Dutch Academy for Occupational Health and Safety (TNO-PHOV) geeft hij cursussen op het gebied van veiligheid aan een breed publiek in bedrijven en andere organisaties. Onder andere als lid van diverse commissies van de Gezondheidsraad en diverse Ministeries adviseert hij de overheid op het gebied van veiligheid, beroepsmatige gezondheidszaken en organisatorisch falen. Jop Groeneweg is tevens verbonden aan AdviSafe Risk Management als wetenschappelijk consultant. Jop Groeneweg geeft regelmatig presentaties over veiligheid en aan veiligheid gerelateerde onderwerpen bij nationale en internationale conferenties en symposia.

Jop Groeneweg